GKMA

FÖRENINGENS SYFTE

GKMAs arbete skall inriktas på analys, information, debatt och förändringsarbete i frågor om stadsutveckling och infrastruktur i syfte att bevara värdefulla kulturtillgångar och att skydda miljön i Göteborg.

AKTUELLT – NY BOK OM VÄSTLÄNKEN

Tågtunnelmysteriet i Göteborg – en kritisk granskning av Västlänken har under 2020 arbetats fram på initiativ av GKMA. Ett stort antal personer med gedigen erfarenhet av staden Göteborg, byggverksamhet, lokaltrafik, samhällsekonomi, miljöfrågor med mera har bidragit med texter till boken.


Citat från omslaget:

För göteborgarna har diskussionen om Västlänken resulterat i ett historiskt stort engagemang. Få frågor har gett upphov till så många insändare och debattartiklar i tidningarna. Tre stora demonstrationer har genomförts. Två nya partier har bildats i kommunalpolitiken. Trots detta har politikerna drivit igenom projektet. 

Det mesta tyder på att måluppfyllelsen för Västlänken blir bristfällig. Hur var det möjligt att projektet kunde godkännas i samtliga instanser? Fanns inga kvalitets-kontroller?


I boken kan du bland annat läsa om 5 löften om Västlänken – och hur de uppfylls:

  • »Kortare restider« blir istället längre. Det blir sämre för tågpendlarna! 
  • »Regionförstoring« blir istället regionförminskning när restiderna dörr-till-dörr ökar. 
  • »Miljöprojektet« ger utsläpp av koldioxid som aldrig kan återbetalas. 
  • »Positiv samhällsnytta« blir istället starkt negativ. 
  • »Fler tåg på Centralstationen« blir ingen förändring förrän spåren in mot staden byggts ut. 


Köp boken här:

Tågtunnelmysteriet i Göteborg – en kritisk granskning av Västlänken kostar 159 kr + porto. Den går att beställa hos förlaget Breakwater Publishing.

Det är också möjligt att beställa boken och hämta den på förlaget på Banehagsgatan 15, en trappa upp ovanför Konstcaféet vid Klippan.

Boken finns också att köpa i bokhandeln.

OM FÖRENINGEN

Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv (GKMA) bildades 2010.
GKMA är en ideell förening med ca 750 medlemmar. I styrelsen och bland medlemmarna finns många med stor erfarenhet från ledningsnivå i entreprenadföretag och offentliga förvaltningar samt som konsulter inom samhällsplanering, infrastruktur, byggteknik, arkitektur, miljöfrågor och juridik.


GKMA har talerätt enligt Miljöbalken och deltog 2015 i förhand-lingen i Mark- och miljödomstolen i målet om Vindkraftsmålet Hake fjord där domstolen avslog ansökan från Göteborgs Energi AB om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft. Föreningen var också en av de klagande i Mark- och miljööverdomstolens mål om att dumpa mudder-massor från Marieholmsförbindelsen vid Centrala Hake fjord i Göteborgs kommun 2016, då domstolen fastställde länsstyrelsens beslut om förbud.


GP den 11 januari 2016


GKMAs ARBETE MOT VÄSTLÄNKEN

De juridiska processerna kring Västlänken


GKMA har under 2016-2020 huvudsakligen arbetat med den juridiska prövningen av Västlänken som är en del av infrastruktursatsningen Det Västsvenska Paketet. Bl.a har vi lämnat in inlagor inför prövningen av Trafikverkets ansökan om Västlänkens miljö-tillstånd i Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljö-överdomstolen och Högsta domstolen.


Du kan ta del av våra inlagor här:

  1. Synpunkter från föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv på Trafikverkets ansökan om Västlänken i MMD per 170126 (43 sidor) här.
  2. En 8-sidig sammanfattning av inlagan hittar du här.
  3. GKMA:s yrkanden och kommentarer till Trafikverkets yttrande 2017-05-15 (ab 586) inför förhandling i domstolen per 170823 (10 sidor) här.


Debatt om Västlänken


GKMAs styrelseledamöter har under åren skickat in åtskilliga insändare och debattartiklar till GP, bland annat två större debattartiklar under våren 2017:

Västlänken skadar Göteborgarnas hälsa 29 mars 2017 här.

Inga svar på våra frågor om Västlänken 7 april 2017 här.

STÖD OSS

Bli medlem


Ju flera medlemmar vi är desto större inflytande kan vi få – så varför inte bli medlem i Göteborgs Kultur- och Miljöarv idag!

Som medlem kan du ta del av information om arbetet i föreningen, vara med på medlemsmöten och på olika sätt vara aktiv i arbetet med att bevara Göteborgs kulturella och miljömässiga skatter.


Det är kostnadsfritt att bli medlem i GKMA. Allt du behöver göra är skicka ett mail med ditt namn, din adress och din mailadress till Nette, vår medlemsansvariga: nette@strunge.se

Skriv gärna ”GKMA - Ny medlem” i ämnesfälten.


Stöd föreningen ekonomiskt


Allt arbete i föreningen sker ideellt. Ett sätt att stödja Göteborgs Kultur- och Miljöarv är att skicka ett ekonomiskt bidrag till föreningen och vår verksamhet.


Det finns två sätt att bidra med pengar till oss:

Bankgiro 5181-1958

Swish 123 68 39 039

KONTAKT

Du kan komma i kontakt med föreningen genom att

maila oss på: info@gkma.se

GKMAs styrelse

Sven Simonson – civilekonom, fil. kand.

Lars Nordström – professor emeritus kulturgeografi

Claes Westberg fil. kand, f.d trafikdirektör i Göteborg

Jan-Ove Nilsson – civilingenjör

Gunnar Anjou – arkitekt SAR, stadsplanering

Nette Strunge – leg. fysioterapeut, entreprenör

Bengt Andersson Liselius – arkitekt SAR; MSA

Peter Muth – civilingenjör

Claes Strömvallsjökapten